Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Rezumat video septembrie 2009 / Ewald Frank

Език: Румънски

Други езици
Dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Întotdeauna este un privilegiu deosebit să împărtăşesc, în câteva minute, câteva lucruri despre lucrarea lui Dumnezeu din zilele noastre şi, de asemenea, să vorbesc despre acele lucruri care au apărut în mesajul acestui ceas.

Mai întâi aş dori să spun că Dumnezeu a binecuvântat toate călătoriile din august 2009: în Nairobi, în Kigali, apoi în Mauritius şi apoi în Madagascar, apoi în Johannesburg şi Africa de sud. Sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic pentru deschiderea tuturor uşilor şi inimilor şi pentru scoaterea multor oameni din confuzie şi aducerea lor înapoi la adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Aş dori să împărtăşesc cu voi câteva gânduri exprimate de apostolul Pavel în Tit, sub călăuzirea şi inspiraţia Duhului Sfânt şi, de asemenea, ceea ce am spus în acest weekend în Krefeld, unde au venit oameni din toată Europa şi de dincolo. Suntem recunoscători Domnului pentru ceea ce lucrează El chiar acum. ÎnTit, cap. 1, apostolul se prezintă iar voi o puteţi citi - este copleşitor, un bărbat cu o trimitere dumnezeiască, cu o chemare la slujbă, care împărtăşeşte adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu cu acei credincioşi de atunci iar astăzi, acelaşi Cuvânt ne este împărtăşit nouă. „ Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu” Îmi place exprimarea - nu o credinţă generală ci credinţa aleşilor. Iar în v. 2,„ în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă”. Da, înaintea începerii lumii, Dumnezeu ne-a ales în Hristos, ne-a rânduit să primim viaţă veşnică şi să fim cu EL, ca fii şi fiice.

Astăzi doresc să subliniez că este de importanţă capitală să crezi Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este scris şi să afirm cu toată puterea că fiecare răstălmăcire este un basm. Daţi-mi voie să vă citesc trei versete în această legătură.

Primul, Tit 1:14 :„şi să nu se ţină de basme evreieşti, şi de porunci date de oameni, care se întorc de la adevăr”. În original aceste cuvinte sună aşa „ să nu întoarcă spatele adevărului ” . Adevărului nu-i întorci spatele şi nu comentezi. În clipa când te-ai depărtat de adevăr, i-ai întors spatele. Ce rămâne sunt basme. Şi poţi fi impresionat de propriile descoperiri, de propria cunoştinţă, dar, prieteni, dacă părăsiţi Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vă părăseşte. Asta este una din principalele afirmaţii ale lui William Branham, robul şi profetul lui Dumnezeu:„ în clipa când ai părăsit Cuvântul lui Dumnezeu, în clipa aia te-a părăsit pe tine Dumnezeu ” . De aceea lucrurile sunt foarte, foarte serioase.

În 2 Tim. 4avem în v. 2 afirmaţia foarte importantă:„propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui” . Cunoaşteţi foarte bine acest verset. Iar în v. 3:„va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor” . Următorul verset vă spune ce se petrece: „Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite” . Dacă noi n-am fi trăit aceste lucruri în prezent, nici n-aş fi vorbit despre acest subiect. Dar, prieteni, daţi-mi voie să fiu sincer cu voi în Numele Domnului Isus Hristos: fiecare învăţătură despre cele şapte tunete, despre parousia, fiecare învăţătură care a apărut în rândurile „ mesajului timpului de sfârşit ” este o istorisire închipuită. Poveste după poveste - adevărul este că ceea ce au spus cele 7 tunete în Apoc. 10n-a fost scris, nu a devenit parte a Cuvântului lui Dumnezeu şi trebuie lăsat în seama Dumnezeului Atotputernic. Apropos, doar atunci când Domnul, ca Înger al Legământului, va coborî, cu curcubeul deasupra capului Său şi va pune un picior pe pământ şi unul pe mare, apoi va răcni ca un leu, atunci este momentul când se vor auzi cele şapte tunete. Fraţilor, tuturor ar trebui să vă fie ruşine că duceţi în rătăcire poporul lui Dumnezeu referindu-vă la profetul lui Dumnezeu. William Branham n-a fost doar un profet, William Branham a fost un profet promis, dar voi n-aţi înţeles ce a spus el, nu aţi dus aceasta înapoi în Scripturi şi de aceea sunteţi duşi în rătăcire de duhuri necurate, învăţaţi lucruri greşite care nu sunt decât istorisiri închipuite, basme. Iar cei care pretindeţi că Hristos a şi venit, eu cred că aveţi nevoie ca mintea voastră să fie atinsă apoi trebuie ca şi inima voastră să fie atinsă.

Când vine Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru - şi daţi-mi voie să vă citesc din Evrei 9 ca să pricepeţi ce spune Scriptura în mai multe locuri, deci Evrei 9.28 :„tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”. Când se va arăta El a doua oară, îi duce acasă în slavă pe cei mântuiţi, la ospăţul de nuntă al Mielului. Veniţi-vă în fire, întoarceţi-vă la Cuvânt.

Şi prieteni, daţi-mi voie să citesc în 2 Petru 1 . Eu trebuie să fiu sincer, direct, pentru că am o trimitere divină ca să predic Cuvântul lui Dumnezeu. 2 Petru 1:16 :„În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui”.

Dragilor, eu cred din toată inima că William Branham a fost trimis cu mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos, chemarea afară în toate naţiunile - Dumnezeu îşi strânge poporul Său sub Cuvântul Său făgăduit pentru astăzi. Şi ceea ce m-a atins ieri a fost gândul că Domnul nostru s-a rugat în Ioan 17ca noi toţi să fim una aşa cum El şi Tatăl sunt una. El se străduieşte să ne strângă laolaltă iar antihristul strânge 350 de biserici creştine fără nicio problemă, toţi privesc la Roma iar poporul lui Dumnezeu nu ascultă mesajul ceasului, umblă toţi pe diferite căi. Uniţi sub Hristos, Capul, aceste este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu şi începe cu toţi fraţii slujitori care trebuie să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu predice altceva decât ceea ce pot să predice din Cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi iar eu mă voi ruga ca biruinţa lui Dumnezeu să fie descoperită în curând, şi toate învăţăturile greşite să fie oprite şi adevărul să triumfe. Nu întoarceţi spatele adevărului, suportaţi adevărul, credeţi adevărul şi adevărul vă va elibera de toate erorile. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi - mă rog în Numele sfânt al lui Isus. Amin.