Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Rezumat video noiembrie 2009 / Ewald Frank

Език: Румънски

Други езици
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să împărtăşesc câteva cuvinte cu voi, iubiţii mei fraţi şi surori. O dată pe lună avem adunări speciale aici, la Centrul de Misiune şi oamenii vin din toate ţările Europei şi de peste hotare ca să fim împreună. Apoi, după cum poate ştiţi, oricine de pe pământ, care deţine echipamentul corespunzător, ni se poate alătura [pe internet], ne poate asculta în zece limbi.

Desigur, subiectul nostru este întotdeauna acelaşi: revenirea lui Hristos, împlinirea profeţiilor Bibliei, apoi, de asemenea, trebuie să vorbim şi despre toate răstălmăcirile care circulă în rândurile mesajului acestui ceas. Niciodată nu a existat pe faţa pământului o confuzie cum este acum, iar pentru că eu am o responsabilitate deosebită în cadrul Împărăţiei lui Dumnezeu, trebuie să vorbesc despre aceste lucruri şi să vă îndrept înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.

De exemplu, dacă fratele Branham vorbeşte despre Luca 17:30 , trebuie să citiţi versetele dinainte şi cele de după, ca să ştiţi exact la ce s-a referit. Atunci ajungeţi la v. 34: „ Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată” .S-a întâmplat acest lucru? Mai sunteţi întregi la minte? Poate să spună, cineva de pe pământ, că lucrul acesta este de domeniul trecutului? Poate cineva să spună că a avut loc venirea Domnului, învierea şi transformarea trupurilor? Cine spune aşa ceva şi-a pierdut înţelegerea din cap şi din inimă. Astfel de oameni resping Cuvântul lui Dumnezeu, lor nu le mai rămâne nimic decât răstălmăciri din mesajul ceasului şi asta pentru că au pătruns persoane neautorizate, care nu au fost aşezate de Dumnezeul Atotputernic. Încă este valabil faptul că Domnul aşează slujbele în Trupul lui Hristos.

Al doilea lucru, 1 Tes. 4 . Fratele Branham a spus o singură dată că„ strigătul este mesajul. ”Din această unică afirmaţie s-a născut învăţătura că 1 Tes. 4 este de domeniul trecutului, că Domnul ar fi venit şi strigătul ar fi avut loc. Prieteni, o spun din nou cu o inimă împovărată, cu responsabilitatea pe care o am înaintea lui Dumnezeu: sunt două lucruri - unul este mesajul către cei vii din vremea aceasta, apoi, când Domnul revine, El strigă. Şi strigătul se adresează, la revenirea Domnului, celor morţi în Hristos. Dar acum mesajul ceasului se adresează celor vii. Daţi-mi voie să vă arăt din sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu că Domnul nostru s-a înălţat cu un strigăt şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu. Psalm 47:5 ,„ Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei” . Apoi mergeţi la Fapte 1 ,„ Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” .Întoarceţi-vă, apoi, la 1 Tes. 4 şi aici este scris în v. 16:„ Căci însuşi Domnul [nu un mesaj, nu un profet], cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorîdin cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos” .Nu este suficient de clar? Este necesară răstălmăcirea voastră? Nu cred!

Cuvântul lui Dumnezeu este atât de clar, dar Satana i-a dus în rătăcire pe oameni, a răstălmăcit Scriptura, a răstălmăcit afirmaţiile fratelui Branham. De aceea, şi datorită unei chemări divine, eu am o responsabilitate, eu trebuie să vă spun că fiecare învăţătură care nu corespunde 100% cu Cuvântul lui Dumnezeu şi fiecare învăţătură care nu este legată cu realitatea, este greşită. Tot ceea ce este în legătură cu Mântuitorul şi cu cei mântuiţi este o realitate. Prima venire a Domnului a fost o realitate, slujba Lui a fost o realitate, moartea Lui a fost o realitate, învierea Lui a fost o realitate, înălţarea Sa la cer a fost o realitate, revenirea Lui va fi o realitate iar noi Îl vom vedea cum este şi vom fi schimbaţi în chipul Său. Uitaţi toate răstălmăcirile, acestea sunt un blestem - Dumnezeu doreşte să-şi pună binecuvântările peste cei care cred sfântul Său Cuvânt, care respectă Biblia.

Prieteni, voi ştiţi că eu l-am cunoscut pe fratele Branham şi slujba lui, vreme de 10 ani. Dacă este cineva pe faţa pământului care l-a cunoscut pe fratele Branham, acela sunt eu, fratele Frank. Şi Dumnezeul Atotputernic a rânduit ca eu să-l cunosc personal pe acest bărbat, vreme de 10 ani, din 1955 în 1965 şi chiar să particip la înmormântarea lui. Iubiţii mei prieteni, nu este suficient să-l cunoşti pe profet, trebuie să-l cunoşti pe Domnul Isus Hristos, trebuie să cunoaşteţi mântuirea, trebuie să ai propria naştere din nou, trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să ai legătura ta personală cu Domnul, nu să mergi încoace şi încolo şi să spui „ mesajul, mesajul ”şi la final să fie o harababură în loc de mesaj. Eu trebuie să fiu direct: întoarceţi-vă la Cuvântul lui Dumnezeu, veniţi-vă în fire. Cuvântul lui Dumnezeu să fie adevărat, Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om care spune altceva este un mincinos. Aşa că, se minte mult în rândurile mesajului acestui ceas. Unii chiar cred că William Branham a fost descoperirea personală a Fiului Omului. William Branham a fost un om născut în lumea aceasta ca mine şi ca tine. A avut un tată, o mamă, de origine irlandeză. Ce vorbiţi voi? Domnul este Domnul şi William Branham este William Branham. Unii chiar vorbesc despre „ numele cel nou ” . Eu nu voi mai tăcea, eu voi vorbi în Numele Domnului şi-i voi numi pe toţi aceşti înşelători aşa cum sunt. Eu cred că a sosit timpul ca Dumnezeu să despartă lumina de întuneric, binele de rău, credincioşii de necredincioşi. A sosit timpul şi revenirea Domnului nostru este iminentă.

Deci, prieteni, oriunde aţi fi pe pământ, asiguraţi-vă că sunteţi în acord cu Dumnezeu şi Cuvântul Său. Încadraţi Mesajul în Scriptură şi Scriptura în Mesaj. În final veţi avea un singur lucru: întregul plan al lui Dumnezeu descoperit nouă în acest timp. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, iar dacă vă putem fi de ajutor, spuneţi-ne. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în numele sfânt al lui Isus. Amin.