Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Rezumat video decembrie 2009 / Ewald Frank

Language: romanian

Other languages
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă salut pe toţi din Centrul de Misiune din Krefeld, Germania. În week-end-ul trecut am avut, ca de obicei, adunările speciale la care au participat oameni de peste tot din Europa şi diverse părţi ale Globului, chiar şi din ţări africane.

Astăzi am ceva deosebit pe inimă, având în vedere că revenirea Domnului nostru este iminentă, că semnele vremii vorbesc o limbă foarte clară şi vedem profeţiile biblice împlinite cu Israelul, cu ridicarea vechiului imperiu Roman. Noi am observat lucrurile care se petrec astăzi pe pământ în lumea politică, economică - totul este într-o criză.

Prieteni, biserica Dumnezeului celui viu, chiar Mireasa lui Hristos, este într-o criză îngrozitoare. Există atâtea direcţii, atâtea răstălmăciri pretutindeni pe pământ, în acelaşi oraş pot fi trei, patru, chiar opt grupări diferite, toate referindu-se la fratele Branham dar niciuna referindu-se la Scriptură.

De aceea, iubiţilor, eu astăzi trebuie să pun accentul pe sfintele Scripturi. Aş dori să citesc trei versete, primul din 2 Pet. 1:19 :„ Şi avem cuvântul profeţiei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre” . Prieteni, acest verset a fost scris în urma trăirii extraordinare de pe muntele schimbării la Faţă. Una dintre cele mai extraordinare trăiri este descrisă în Mat. 17 , când s-a coborât norul supranatural din prezenţa lui Dumnezeu, s-au arătat Moise şi Ilie şi a vorbit un glas:„ Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Şi în v. 18, apostolul Petru se referă la acea trăire şi spune:„ Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt” .O legitimare supranaturală din partea Dumnezeului Atotputernic, apoi accentul:„ Şi avem cuvântul profeţiei făcut şi mai tare

Evenimentele supranaturale sunt minunate, dar voi trebuie să vă întoarceţi la Cuvântul lui Dumnezeu, la Cuvântul profetic. Azi vom deschide la Apocalipsa cap. 10 , care a devenit ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată pentru că este aşa de clar. Dar, şi repet, pentru că nu a fost încadrat în Cuvântul profetic şi fiecare îl răstălmăceşte cum vrea, lucrurile au mers într-o direcţie greşită. Fiecare eveniment supranatural trebuie încadrat în Cuvântul profetic, altfel se trece pe lângă el sau este aşezat într-un loc greşit. Trebuie să mergeţi înapoi la Cuvântul profetic. Doar acolo este orientarea divină.

Apocalipsa 10 , citesc două versete, 6 şi 7 :„ şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor” Toţi cunoaşteţi acest text care se încheie cu:„ nu va mai fi nici o zăbavă”. Cuvântul „ timp ” este greşit pentru că timpul va mai continua încă o mie de ani, până la sfârşitul Împărăţiei de o mie de ani. Traducerea lui Scofield este corectă:„ nu va mai fi nicio zăbavă. Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când va începe el să trâmbiţeze, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după cum a vestit El robilor săi, profeţii ”. Singular - vă rog nu introduceţi un plural în Scriptură, lăsaţi singularul, singular. Despre aceasta scriu şi în noua circulară din decembrie 2009.

Revenind la începutul v. 6,„ a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor” (ultima parte)„ că nu va mai fi nici o zăbavă” . Vă rog reţineţi cuvintele „ a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor”. Acum mergem la textul spun de Petru „ Şi avem cuvântul profeţiei făcut şi mai tare” .Mergem la Cuvântul profetic, ca să cunoaştem din Cuvântul profeţiei ce se va întâmpla atunci când Acesta va jura. Daniel 12:7 ,„ Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă, şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic” Aceleaşi cuvinte din Apocalipsa 10 se regăsesc în Daniel 12-„ a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic, că va mai fi o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme” .

Acesta este Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Din clipa când Îngerul legământului coboară şi îşi pune picioarele pe pământ şi pe mare, vor mai fi trei ani şi jumătate până la începutul Împărăţiei de o mie de ani. Vă pot arăta toate versetele; vi le voi arăta. Dar, prieteni, cum spuneam, scriu o circulară pentru a vă ajuta. Pentru a-i ajuta mai ales pe acei fraţi care cred că au o slujbă. Aveţi voi o chemare? Aţi primit voi o trimitere? L-aţi cunoscut voi pe profet? Sunteţi voi martori oculari ai lucrării făcute de Dumnezeu din vremea noastră?

Nu mă laud, dar trebuie să spun că din 1955 când l-am întâlnit pe fratele Branham, am ştiut că el este un om trimis de Dumnezeu. Şi în 1958 am aflat că el este un om al lui Dumnezeu cu un mesaj către poporul lui Dumnezeu. Şi prieteni, de atunci am ascultat fiecare predică ţinută de acest om al lui Dumnezeu. Apoi desigur că ştiţi despre chemarea lui Dumnezeu - privesc în urmă la 47 de ani de slujbă în aproximativ 150 de ţări. Chiar în anul acesta am avut 88 de zboruri în 21 de ţări, iar în 6 din acestea am fost pentru prima dată.

Prin harul lui Dumnezeu, voi continua să împărtăşesc adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. În acelaşi timp vă doresc tuturor să aveţi orientarea divină din Cuvântul profetic - totul este spus dinainte în profeţia biblică şi noi trebuie să încadrăm toate lucrurile conform Cuvântului lui Dumnezeu.

Dragi prieteni, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Eu am o răspundere, am o povară, nu critic, spun doar că revenirea Domnului nostru este iminentă. Mirele Îşi cheamă Mireasa şi numai cei care fac parte din Mireasa lui Hristos vor asculta glasul Mirelui.

Prieteni, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fie cu voi, în mod deosebit în anul ce vine, indiferent de timpul pe care ni l-a mai rânduit Dumnezeu. Dumnezeul cerului să binecuvânteze Israelul, Biserica, Mireasa şi să-Şi încheie lucrarea de răscumpărare şi să vină în curând ca să ne ducă acasă în slavă. Acum este vremea pregătirii noastre. Cei ce sunt gata vor merge la ospăţul de nuntă şi uşa se va închide. Fiţi gata să-L întâlniţi pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin.