Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Altre Nazioni

Rezumat video ianuarie 2010 / Ewald Frank
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă vorbesc din Centrul de Misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este un privilegiu să împărtăşesc cu voi Cuvântul lui Dumnezeu. Privind la sfârşitul de săptămână care a trecut, trebuie să spun că Domnul Dumnezeu ne-a fost îndurător în multe feluri. Am avut aproape 800 de persoane de peste tot din Europa, care au venit să asculte Cuvântul lui Dumnezeu şi care au fost binecuvântate. Mulţi dintre tineri şi-au predat Domnului vieţile lor şi noi L-am lăudat pe Dumnezeu pentru prezenţa Lui.

Gândurile principale care au fost exprimate au fost despre dragostea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu în mod deosebit harul lui Dumnezeu a fost subliniat, având ca şi text de bază Exod 33, când Moise L-a întâlnit pe Domnul Dumnezeu şi a vorbit cu Domnul faţă în faţă. În v. 13 citim „ Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte, şi voi avea trecere înaintea Ta”.

Iubiţilor, harul nu este doar un cuvânt, harul este ceva dăruit de Dumnezeu în viaţa noastră; dragostea nu este doar un cuvânt, este ceva turnat de Dumnezeu în inima noastră. Tot ce are legătură cu Dumnezeu are legătură şi cu realitatea.

Aşa cum s-a rugat Moise, ne rugăm şi noi astăzi, „ Doamne, dacă am căpătat har înaintea Ta, arată-ne calea Ta - calea Ta astăzi, calea Ta în ceea ce priveşte desăvârşirea, arată-ne făgăduinţele Tale, arată-ne ceea ce faci Tu acum conform Cuvântului Tău”.

Apoi, dacă citim în Zaharia 4, aici vedem sfeşnicul de aur, cei doi măslini, apoi ajungem la punctul principal - harul lui Dumnezeu. V. 7: „ Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: Îndurare, îndurare cu ea!”. Iubiţilor, harul este ceva deosebit. În Ioan 1 citim: „ Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” . Noi trăim în timpul harului. Desigur, acest timp a început şi se va încheia.

Apoi, citim în fiecare epistolă a apostolului Pavel, de la Romani 1, de fiecare dată, la început, despre harul lui Dumnezeu. De asemenea, la sfârşitul fiecărei epistole Pavel subliniază harul. Iubiţi fraţi şi surori, dacă noi am găsit cu adevărat har înaintea lui Dumnezeu acum, în acest timp - şi eu cred că este cel mai important timp din toată istoria omenirii - atunci EL trebuie să ne arate căile Sale, Cuvântul Său făgăduit Dacă citiţi în Vechiul Testament, Stâlpul de Foc a fost trimis ca să călăuzească pe calea corectă poporul lui Israel, ca să le arate calea, ziua şi noaptea, ca ei să poată urma Lumina aceea supranaturală. Dacă noi vorbim despre slujba dată de Dumnezeu în vremea noastră, slujbă la care eu am fost martor vreme de 10 ani l-am cunoscut pe fratele Branham, am fost în adunările lui din Germania, din S.U.A., cunosc slujba profetică, infailibilă, din vremea noastră. Acest bărbat al lui Dumnezeu a spus deseori „ Acelaşi Stâlp de Foc care a fost cu copiii lui Israel este cu noi astăzi ” .

Dar, prieteni, urmează punctul important: a putut Dumnezeu să ne arate calea Lui cu poporul Lui? Atunci întrebarea mea este: de ce există atâtea răstălmăciri, atâtea grupuri şi o asemenea confuzie? Ceva n-a mers, noi n-am înţeles scopul acelei slujbe dumnezeieşti şi anume, acela de a ne readuce la Cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem făgăduinţele vremii noastre Să vedem nu doar făgăduinţa pentru vremea în care a fost aici profetul, ci Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, nu pentru acum 50 de ani, ci pentru astăzi.

Şi este foarte important să ştim dacă am găsit har înaintea lui Dumnezeu astăzi. Repet: nu doar în anii ‘ 40, ‘ 50, ‘60 ai secolului trecut, ci întrebarea mea este: „ am găsit noi har înaintea lui Dumnezeu ca să cunoaştem calea lui Dumnezeu cu poporul Său acum, astăzi? Nu ieri, ci azi. Suntem noi la zi în Împărăţia lui Dumnezeu?

Sunt multe lucruri care trebuie spuse, dragilor. Dar daţi-mi voie să spun: pe măsură ce se apropie din ce în ce mai mult revenirea Domnului nostru, aproape că simţim că venirea Lui este foarte, foarte aproape şi în acest timp ar trebui ca Dumnezeu să nu permită nimănui să mai răstălmăcească Scriptura sau afirmaţiile fratelui Branham. Lăsaţi fiecare verset şi fiecare afirmaţie la locul ei şi aşa cum a fost exprimată. Nu scoateţi din context, nu vă faceţi propriile învăţături din anumite afirmaţii, ci întoarceţi-vă la Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt este o tragedie: un frate ia o afirmaţie şi se luptă cu alt frate care ia o altă afirmaţie. Ceva nu este în regulă cu inima şi cu capul multora. De ce să fim unii împotriva altora, folosind greşit Scriptura sau afirmaţiile fratelui Branham? Acesta este un semn evident că au intrat duhuri rele şi de aceea trebuie să spun în Numele Domnului: încetaţi cu căile voastre, cu învăţăturile voastre, cu tâlcuirile voastre. Reveniţi la Cuvântul lui Dumnezeu, rugaţi-vă ca Moise, „ Doamne, dacă am căpătat har înaintea Ta, arată-mi calea Ta astăzi, arată-mi cum Îţi conduci poporul la desăvârşire” .

Dragilor, cum am amintit, multe lucruri trebuie corectate. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Daţi-mi voie s-o spun iarăşi, numai dragostea desăvârşită va intra Acolo! Iar Biserica nou testamentară, Mireasa lui Hristos, trebuie readusă la temelia de la început, la învăţăturile de la început. La sfârşitul timpului de har totul trebuie readus la starea de la început. De aceea noi recunoaştem slujba trimisă de Dumnezeu în vremea noastră cu scopul ca Mireasa lui Hristos să fie chemată afară şi pregătită. Dumnezeu Şi-a luat profetul, dar mesajul rămâne cu noi. Şi privesc în urmă la 44 de ani în care am fost privilegiat să duc mesajul în circa 150 de ţări. Dumnezeul cerului are calea Sa cu poporul Său chiar şi astăzi!

Vă rog să vă rugaţi, „ Doamne, dacă am căpătat har înaintea Ta, arată-mi calea Ta pentru astăzi ” .

Apoi, cum am spus, apostolul Pavel aminteşte harul la începutul tuturor epistolelor Sale şi de asemenea, la sfârşitul acestora.

Harul şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice înţelegere să fie cu voi toţi. Salutări deosebite din centrul misionar din Krefeld, Germania, în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.