Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Rezumat video februarie 2010 / Ewald Frank
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru ultimul sfârşit de săptămână, pentru adunările deosebite şi, desigur, pentru binecuvântările deosebite pe care ni le-a acordat Domnul. Este minunat să ştim că ne aflăm în voia lui Dumnezeu, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Una este să citim în Exod 33 despre Moise, „ dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale ” şi cu totul altceva este dacă experimentăm lucrul pentru care ne-am rugat. Moise a trăit lucrul pentru care s-a rugat. Dumnezeu i-a permis să-I cunoască planul Său, căile Sale, chiar i-a arătat, pe muntele cel sfânt, modelul după care trebuiau făcute toate lucrurile. Dar acum, care este situaţia cu noi? Care este modelul din Noul Testament pentru Biserica nou testamentară?

Prieteni, noi trebuie să ne întoarcem la început. Şi noi credem că, în toate vremurile, Dumnezeu a folosit bărbaţi care au avut o chemare şi o însărcinare deosebită, în legătură cu planul mântuirii, acest lucru fiind valabil chiar şi pentru Biserica nou testamentară. Dacă ne gândim la apostolul Pavel, recunoaştem că el a avut o chemare divină. El a putut să le scrie credincioşilor tot ceea ce era cu privire la biserică, cu privire la fiecare individual - surori, fraţi - a putut scrie despre darurile Duhului Sfânt, despre slujbele din Trupul lui Hristos, dar, de asemenea, despre partea profetică a planului de mântuire. El a scris chiar şi despre a doua venire a lui Hristos, în 1 Corinteni 15 şi 1 Tesaloniceni 4, apoi, ce se va întâmpla în vremea sfârşitului, cum se vor lepăda oamenii de adevăr şi vor urma învăţături care nu sunt altceva decât basme. Apoi l-a avertizat şi pe Timotei, conlucrătorul său, să rămână cu învăţăturile adevărate. Pe scurt, în timpul nostru, Dumnezeu a folosit pe cineva asemenea apostolului Pavel. Numele său a fost William Branham. Şi eu nu sunt doar convins ci ştiu, fără nicio urmă de îndoială, că acest bărbat a avut o însărcinare autentică, o chemare în legătură cu planul de mântuire în timpul nostru.

Eu am toate predicile sale; l-am cunoscut personal pe fratele Branham vreme de zece ani, din 1955 în 1965, cunosc foarte bine predicile lui, pentru că le-am tradus în limba germană. Prieteni, în acele predici şi învăţături a fost cuprins totul, Dumnezeirea, botezul, botezul cu Duhul Sfânt, Cina Domnului; au fost tratate toate subiectele biblice importante şi, de fapt, noi am fost aduşi înapoi la învăţăturile originale ale apostolilor, am fost aduşi înapoi la temelia originală, pusă la început. Şi apostolul Pavel a putut să spună: „ căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos ” . Şi, prieteni, cu privire la vremea sfârşitului, fratele Branham a amintit într-un mod special poporul Israel şi a spus: „ Dacă vreţi să ştiţi cât este ceasul, uitaţi-vă la ceas; dacă vreţi să ştiţi ce zi este, uitaţi-vă-n calendar; dacă vreţi să ştiţi cât de înaintat este timpul, uitaţi-vă la Israel ” .

Prieteni, în ultimele zile se derulează lucruri foarte importante. Aş dori să citesc din Daniel, două pasaje. Primul, din Daniel 8.24-25: „ El va fi tare ” - cine este „ el ”? - „ El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui ” - cine este „ el ”? - „ , inima i se va îngâmfa şi, cu ajutorul păcii va pierde pe mulţi ” . Oh, Dumnezeul meu. De obicei pierderile au loc prin război, dar aici, „ cu ajutorul păcii va pierde pe mulţi ”.

Acum se desfăşoară procesul de pace cu Israelul, o puteţi citi în ştirile de ultimă oră - vedeţi aici locul unde a avut loc ultima cină şi unde a fost turnat Duhul Sfânt. Domnul nostru şi-a adunat ucenicii, a luat ultima cină înaintea răstignirii Sale, apoi, în ziua Cincizecimii, primii 120 erau adunaţi în această cameră de sus. Iar acum, Vaticanul doreşte să deţină această cameră şi nimeni altcineva să nu mai aibă nimic de spus - doar Vaticanul, doar biserica romană. Puteţi citi acest articol şi vă va zdrobi inima. Dacă priveşti din acest loc - şi eu am fost acolo de multe ori - până la muntele Templului, există două locuri ale islamului, în special Domul Stâncii; şi atunci se pune întrebarea cum va fi ridicat templul. Şi, prieteni, mai este încă un lucru: solicitarea ca Israelul să se alăture Uniunii Europene.

În al treilea rând, papa a vizitat sinagoga de la Roma. Nu pot să intru în toate detaliile, daţi-mi voie să spun doar aceasta: conform Cuvântului profetic al lui Dumnezeu, ne aflăm la sfârşitul vremii sfârşitului şi revenirea lui Hristos este aşa de aproape încât nu ne mai putem permite să umblăm pe căile noastre şi să rămânem în propriile noastre planuri. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu şi ultimul mesaj, care a fost trimis înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, trebuie să ajungă la toate naţiunile. Eu cred ceea ce i-a fost spus fratelui Branham în 11 iunie, 1933: „ Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos ” .

Apoi, cum s-a întâmplat în ultima mea călătorie, în Cambogia, în Laos şi în diferite locuri, oamenii evangheliei depline nu au auzit niciodată ce a lucrat Dumnezeu în timpul nostru. Undeva este ceva greşit şi eu o spun în numele Domnului: multe dintre aşa zisele personalităţi, oameni renumiţi, îşi zidesc împărăţia lor în Împărăţia lui Dumnezeu. Eu doresc să cunosc adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, doresc să cunosc planul lui Dumnezeu, doresc să-L cunosc personal pe Domnul. Cum am spus, mi-e inima frântă pentru că poporul lui Dumnezeu nu cunoaşte planul lui Dumnezeu din acest timp şi merge pe propria-i cale. Vă rog, întoarceţi-vă la Domnul, întoarceţi-vă la Cuvânt, întoarceţi-vă în voia lui Dumnezeu.

Biserica Mireasă se pregăteşte pentru revenirea Domnului. Eu doresc ca voi să fiţi gata când vine El. Venirea lui este iminentă iar noi credem că aceasta este ultima chemare. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Daţi-ne de ştire dacă vă putem fi de ajutor, prin literatură sau în alt mod. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.