Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Rezumat video aprilie 2010 / Ewald Frank

Sprache romänisch

Andere Sprachen
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Vă vorbeşte fratele Frank, din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă salut în scumpul Nume al lui Isus Hristos Domnul nostru. Tocmai ne-am încheiat adunările de Paşti şi ne bucurăm în Domnul nostru care a biruit moartea şi locuinţa morţilor şi a înviat a treia zi şi este cu noi până la sfârşitul timpului iar noi vom fi cu El toată veşnicia. Domnul şi Mântuitorul nostru a plătit preţul, Şi-a vărsat sângele, Şi-a dat viaţa, noi suntem răscumpăraţi, suntem împăcaţi cu Dumnezeu, am primit viaţa veşnică, suntem născuţi din nou prin sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt.

Dragi prieteni, inima mea este atinsă, noi tocmai am revenit din Haiti unde am văzut cu ochii noştri cum Dumnezeu i-a păzit pe fraţii şi surorile noastre. Duminică, 14 martie, am avut adunări în Port-au-Prince la care au participat circa două mii de credincioşi. Extraordinar a fost faptul că, de la aeroport până la locul unde urma să aibă loc adunarea, casele erau ruinate din pricina cutremurului, dar când am ajuns la capela care fusese construită acum câţiva ani şi la care şi noi am dat un ajutor substanţial, prieteni, uitaţi-vă bine, clădirea în care fraţii şi surorile se adunau regulat, n-a avut nicio crăpătură. Şi la numai câţiva metri mai încolo erau numai ruine. Prieteni, eu am plâns şi am mulţumit Domnului pentru că a ţinut mâna Sa peste locul unde se adună copiii Lui ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Călătoria mea a continuat în Lima, Peru, şi Dumnezeu a binecuvântat din nou într-un mod deosebit.

Dar după aceea, revenind la adunările de Paşti pe care tocmai le-am încheiat, prieteni, din 14 ţări europene s-au strâns credincioşi autentici ai mesajului lui Dumnezeu, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am avut vizitatori din India, din diferite părţi ale Africii şi Dumnezeu a binecuvântat într-un mod minunat. Aproape 900 de persoane s-au strâns ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. După adunarea de sâmbătă seara, fratele nostru a venit şi mi-a arătat o listă cu toate ţările care ni s-au alăturat ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Predicile pe care le-am ţinut aici sunt traduse în 12 limbi, în toate limbile principale ale pământului. Şi nu fiţi surprinşi, dar între toate aceste aproximativ 50 de naţiuni, nu avem doar Noua Zeelandă, Australia, Canada şi USA, ci şi Iran, Vietnam, Morocco, Pakistan, Israel, Turcia. Toate aceste ţări ni s-au alăturat şi asta arată că Dumnezeu îşi adună poporul Său din toate aceste ţări.

Dragi prieteni, daţi-mi voie s-o spun direct: noi trăim acum ultima parte a planului de mântuire al lui Dumnezeu cu Biserica Nou Testamentară, cu chemarea afară a celor ce vor avea parte de prima înviere, care vor fi parte din Mireasa lui Hristos, care se pregătesc să-L întâlnească pe Mire când va veni. Eu personal, cred din toată inima, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, că William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu, un profet făgăduit, cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, ca să aşeze din nou toate lucrurile în Biserica lui Isus Hristos.

În Luca 24 , ni se spune că Domnul nostru a vorbit ucenicilor Lui după înviere şi noi cu toţii ştim că El a petrecut 40 de zile vorbindu-le despre Împărăţia lui Dumnezeu, mai întâi învăţându-i, apoi dându-le însărcinarea„ Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile. ”Mai întâi chemarea, apoi învăţătura şi după aceea trimiterea spre a împlini însărcinarea dată de El. Luca 24. 45:„ Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile ”Oh, cât este de important acest verset. El le-a deschis înţelegerea ca să cunoască scripturile în împlinirea lor. V. 46:„ Şi le-a zis: "Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învie a treia zi dintre cei morţi ”Scriptura a fost împlinită, Psalm 16 ,„ nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea, ”aşa că El a înviat a treia zi. Totul s-a întâmplat cu Hristos, Mântuitorul nostru, conform Scripturii. Apoi, în v. 47,„ Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. ”Aici noi avem parte de marea trimitere.

Apoi, ca să mergem rapid la Matei 24 , unde Domnul nostru vorbeşte despre semnele timpului de sfârşit, şi aşa cum aminteam de Haiti, aproape zilnic auzim despre cutremure, mai slabe sau mai puternice, dar, prieteni, noi trăim aceste dureri ale naşterii. Şi, prieteni, toate vorbesc despre apropiata revenire a Domnului nostru Isus Hristos. Astfel, în Matei 24 , când Domnul nostru a vorbit despre toate aceste lucruri care vor veni asupra pământului, El a spus,„ Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. ”Daţi-mi voie s-o spun: când William Branham, robul şi profetul lui Dumnezeu, a fost însărcinat, i s-a spus:„ mesajul dat ţie va premerge a doua venire a lui Hristos. ”Aşa că, însărcinarea dată lui William Branham trebuie să fie o parte din ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 24.14- această evanghelie a împărăţiei. Daţi-mi voie s-o subliniez: William Branham, a fost acela care, în timpul nostru, ne-a readus la învăţăturile originale ale evangheliei, care ne-a readus la învăţăturile apostolilor, el a fost acela folosit de Dumnezeu ca să reaşeze toate lucrurile şi acelaşi mesaj pe care l-a adus el, eu îl duc până la marginile pământului. Privesc în urmă la 44 de ani de slujbă şi-i sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic.

Preaiubiţilor, dacă aţi cunoaşte toate Scripturile, Cuvântul profetic al lui Dumnezeu pentru acest timp, v-aţi bucura. V-aţi bucura şi aţi spune împreună cu mine: astăzi s-a împlinit această scriptură. Evanghelia veşnică, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu care a fost predicat şi învăţat de Domnul nostru şi de apostoli a fost reaşezat în vremea noastră. Deci, prieteni, luaţi seama la ce spune Duhul, nu vă jucaţi de-a religia, nu vorbiţi despre mesaj, ci aliniaţi-vă la Dumnezeu şi la Cuvântul lui Dumnezeu şi fiţi, astfel, în voia lui Dumnezeu.

Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, este rugăciunea mea. Şi dacă vă putem fi de folos, anunţaţi-ne. Fiţi binecuvântaţi în numele sfânt al lui Isus. Amin.