Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Lettre circulaire N° 8 – Septembre 1976 / Ewald Frank

Jezik francuski

Drugi jezici

«Reconnaissez que le Seigneur conduit merveilleusement Ses saints!»