Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

L’ANTICHRIST - Un exposé du point de vue biblique / Ewald Frank