Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Christianisme Traditionnel - verite ou tromperie ? / Ewald Frank