Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Christianisme Traditionnel - verite ou tromperie ? / Ewald Frank