Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Predica de la Krefeld Duminică, 6 mai 2007, 10.00 / Ewald Frank

Jezik rumunjski

Predica de la Krefeld Duminică, 6 mai 2007, 10.00