Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Rezumat video – iunie 2007 / Ewald Frank

Jezik rumunjski
Iubiţi fraţi în Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, indiferent în ce loc de pe pământ vă aflaţi slujind Domnului, împărtăşind Cuvântul preţios al lui Dumnezeu cu turma! Avem iarăşi în urma noastră un sfârşit de săptămână cu binecuvântări deosebite… m-a sunat un frate din Danemarca şi m-a întrebat: „Frate Frank, a fost Domnul cu adevărat în mijlocul vostru?” Inima mi-a fost atinsă, când cineva a întrebat aşa de direct „A fost Domnul cu adevărat în mijlocul vostru, în timpul adunărilor?” Şi de fapt acesta este lucrul care contează. Nu contează ce putem spune sau ce putem face noi, ci contează ce face Domnul conform Cuvântului Său făgăduit pentru vremea noastră.

Şi noi am împărtăşit puţin din Ezra, din Neemia, când poporul lui Dumnezeu s-a întors din robie şi a rezidit Casa Domnului. Ceea ce au trăit ei a fost pur şi simplu minunat: au plâns, au strigat, L-au lăudat pe Dumnezeu. Şi, iubiţilor, mi-am reamintit ce face Dumnezeu chiar acum: reaşează, ne readuce din toate robiile înapoi la temelie, să rezidim pe temelia de la început, aşezată de apostoli şi profeţi.

Iar slujba fratelui nostru Branham n-a fost numai spre a fi admirată, fotografia cu stâlpul de foc n-a fost numai pentru a fi atârnată undeva pe un perete, ci aşa cum spune sfânta Scriptură în Neemia cap. 9 despre Stâlpul de Foc care a călăuzit pe copiii lui Israel, arătându-le calea… - Neem. 9.19-20: „În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum”. Acest lucru este aşa de important. Vorbim despre puternica trăire a arătării Stâlpului de Foc şi după aceea mergem mai departe pe căile noastre? Când fratele Branham şi-a început slujba, după ce a primit însărcinarea directă şi a fost trimis cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos, Domnul S-a arătat personal în Stâlpul de Foc pentru a-i arăta calea, iar el, la rândul lui, să ne arate nouă calea înapoi la Cuvânt, înapoi la învăţături, înapoi la practica apostolică, înapoi la temelie, înapoi la cum au fost lucrurile la început. Nu este suficient – repet – ca Stâlpul de Foc să fie la Washington DC, în Sala de Artă… Şi în decembrie 1969, eu, fratele Frank, am ţinut cu mâinile mele fotografia aceea, în Washington DC. Dar, fraţi şi surori, eu am publicat-o de asemenea în multe din broşurile şi scrisorile noastre circulare, însă din acest sfârşit de săptămână mi-a vorbit într-un mod foarte deosebit, şi anume că Domnul slavei nu a privit numai jos, ci a coborât ca să fie cu noi. De câte ori n-a spus fratele Branham „Acum văd Lumina deasupra cutărei persoane”, apoi spune că este acelaşi Stâlp de Foc care a condus pe copiii lui Israel… Astfel, noi înţelegem din Scripturi că Isus Hristos este Acelaşi ieri şi azi şi în veci.
Sunt multe lucruri ce trebuie corectate, şi daţi-mi voie să fac următoarea afirmaţie, iubiţi fraţi şi surori în Hristos: eu cred din toată inima mea în chemarea divină şi slujba lui William Branham, eu cred că el a fost acel profet făgăduit în Mal. 4, cred că Domnul i-a confirmat slujba în Mat. 17.11 şi în Marcu 9 şi în diferitele versete unde Domnul a vorbit despre tema aceasta spunând că „Este adevărat că întâi va veni Ilie, şi va reaşeza toate lucrurile”. Astfel înţelegem că este vorba de mesajul reaşezării, aşa cum copiii lui Israel au fost aduşi înapoi şi Templul a fost restaurat, rezidit, şi slava lui Dumnezeu s-a coborât ca la început.

Iubiţilor, în ziua Cincizecimii, când s-a născut Biserica nou testamentară, cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt s-a coborât, şi prima predică a fost însoţită de puterea Duhului Sfânt, apoi 3000 de oameni şi-au predat vieţile Domnului, şi au fost botezaţi, conform Scripturii. Noi aşteptăm ca acelaşi Duh Sfânt să coboare. Reaşezarea nu este numai un cuvânt, ci trebuie să fie o realitate.

Într-una din predici s-a amintit, de asemenea, că tot ceea ce spune Dumnezeu, se întâmplă. Dacă Dumnezeu spune „Să fie lumină” trebuie să fie lumină. Nu se poate altfel. Şi fiecare promisiune a lui Dumnezeu se va împlini. Noi trăim acum la foarte scurt timp înaintea revenirii lui Hristos, şi, iubiţilor, trebuie să înţelegem că acesta este timpul lui Dumnezeu când poporul lui Dumnezeu să se unească sub Hristos - Capul, este timpul lui Dumnezeu când toţi fraţii să înceteze cu învăţăturile şi descoperirile lor speciale şi să revină la Cuvântul lui Dumnezeu şi să creadă conform Scripturii. Nimeni n-ar trebui să predice ceva, dacă n-o poate face din Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum am spus de multe ori, dacă nu este o promisiune în Cuvântul lui Dumnezeu pentru ceva, atunci nu poate exista vreo împlinire. Dumnezeu face numai ceea ce a promis în Cuvântul Său.
Deci, înţelegem că Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham cu o trimitere deosebită, cu un scop special în legătură cu planul de mântuire, ca să cheme afară Mireasa – şi despre aceasta este vorba în mesajul vremii sfârşitului: pregătirea poporului pentru venirea Domnului.

Multe lucruri ar trebui spuse, iubiţilor. Doresc să vă urez acum binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Am avut aici fraţi şi surori din întreaga Europă, chiar şi din alte ţări, din Iran şi din diferite naţiuni. Dumnezeu face lucruri mari în vremea noastră, şi eu cred că noi nu ne aflăm doar în vremea sfârşitului, ci suntem aproape de sfârşitul vremii de sfârşit. Dumnezeu să fie cu voi şi să vă binecuvânteze, iar dacă vă putem fi de folos, anunţaţi-ne! Rugaţi-vă pentru mine, iar eu mă voi ruga mai ales pentru toţi fraţii slujitori, ca ei să împărtăşească adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu cu adunările din întreaga lume. Domnul să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin.