Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Rezumat video – martie 2007 / Ewald Frank

Sprache romänisch
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Tocmai am avut [nişte] adunări minunate – nu găsesc cuvinte ca să-mi exprim recunoştinţa faţă de Domnul. Cu adevărat din întreaga Europă… - chiar şi din România au venit peste 50 de persoane cu autocarul şi cu maşinile, [parcurgând] 1700 de kilometri ca să fie cu noi… Din Polonia, din Republica Cehă, Slovacia, Austria, Elveţia, Italia, Belgia, Franţa, Olanda, din toate ţările vecine, şi, de asemenea, din ţările africane au venit oameni ca să fie cu noi, să asculte cuvintele lui Dumnezeu.

Este absolut minunat să ştim că avem mesajul ceasului. Aceasta nu este închipuire, ci este realitate. Noi avem Cuvântul original al lui Dumnezeu, descoperit. În fiecare aspect (în învăţătură, în partea profetică a Scripturii), noi nu interpretăm: noi luăm fiecare cuvânt, dar nu un singur verset – luăm fiecare loc din Cuvântul lui Dumnezeu, care se ocupă de acelaşi subiect… şi doar atunci înţelegeţi complet respectiva temă.

Apoi, iubiţi fraţi şi surori, noi am împărtăşit multe, multe versete. A împărtăşi este un lucru, dar a avea Cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul Sfânt este altceva. Şi Domnul nostru, mai ales în Mat. 13, a întrebat: „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?” Şi aceasta ne duce în Apoc. 2 şi 3: „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

Iubiţi fraţi şi surori, voi ştiţi: eu cred că William Branham a fost omul trimis de Dumnezeu, prorocul făgăduit, care urma să vină înaintea zilei mari şi înfricoşate a Domnului. Nu doar în Maleahi 4 [este scris], ci este confirmat şi de către Domnul nostru – şi acest lucru este foarte important – în Matei 17 şi de asemenea în Luca 9.

Iubiţi prieteni, eu cred mesajul ceasului, dar nu cred nici o interpretare – căci fiecare învăţătură adăugată la Cuvântul scris al lui Dumnezeu este ceva adăugat la Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iar fratele Branham a spus de peste 70 de ori că dacă cineva ar adăuga sau ar scoate din Cuvânt, partea lui va fi scoasă din cartea vieţii. Şi fratele Branham a [mai] spus că nu trebuie să scoateţi din context Cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să interpretaţi [cu sensul de a răstălmăci – n.tr.] Cuvântul lui Dumnezeu… dar acest lucru se petrece pe tot pământul. Tocmai am auzit astăzi că nişte predicatori dau nume noi fraţilor şi surorilor… Aceştia din urmă au un nume după care sunt cunoscuţi, iar predicatorul le dă nume noi şi pretinde că acest lucru este făcut prin descoperire divină. Dacă mă gândesc la multele învăţături din cadrul mesajului, care sunt pur şi simplu nişte închipuiri… poate închipuiri murdare. Iubiţi fraţi, repet: numai Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Iar William Branham nu a intenţionat să spună nimic [altceva] decât ceea ce învaţă Scriptura. Şi acest lucru rămâne adevărat în veci.

Preocuparea acum este în legătură cu Mat. 25 – „Ce înseamnă?” Înseamnă în mod precis ceea ce spune, şi se va împlini în felul cum este scris. Nu este necesară nici o interpretare. Cel mai important lucru este să fim noi gata să-L întâmpinăm pe Domnul, ca Mire al nostru, când El revine. Mulţi cred că El a revenit deja. Dar iubiţilor, în Luca 17.30 ni se spune „…când Se va descoperi Fiul omului” – nu spune „când vine Fiul omului”, ci „…când Se va descoperi Fiul omului.” Iubiţilor, întotdeauna există un cuvânt cheie la fiecare temă, şi voi trebuie să-l găsiţi. În Mat. 25.10 Domnul nostru a spus: „Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele…” Foarte ciudat: cele ce erau gata nu le-au trimis pe cele nechibzuite la Isus Hristos, care botează cu Duhul Sfânt şi cu foc, ci le-au trimis la cei ce au impresia că pot să dea altora plinătatea Duhului. Şi, acolo este din nou o lecţie foarte importantă pentru noi toţi: numai Isus Hristos botează cu Duhul Sfânt şi cu foc. Nici o personalitate carismatică, nici un predicator… De aceea, dacă privim în lumea de astăzi, pretutindeni, pe fiecare continent există adunări  carismatice, oamenii sunt chemaţi în faţă, se aliniază, alţii stau în spatele lor, şi deodată ei cad pe spate unul după celălalt, şi sunt aşezaţi politicos pe covor… Da… Apoi liderul carismatic va striga cât îl ţine gura „Voi sunteţi loviţi (răpuşi) de puterea Duhului Sfânt”. Şi acest lucru pur şi simplu nu este adevărat. Ei nu sunt loviţi (răpuşi) de puterea Duhului Sfânt: este numai o închipuire, este o lucrare omenească. La vremea când revine Mirele, fecioarele înţelepte le trimit pe cele nechibzuite la acei oameni, înapoi de unde veniseră. Nu le-au trimis la Isus Hristos, ci la cei care acum spun „Noi avem plinătatea Duhului Sfânt”.

Şi iubiţilor, daţi-mi voie să vă spun că fratele Branham a spus de mai multe ori… - nu numai în predica „Unşii din timpul sfârşitului” – că dacă ar fi cu putinţă, chiar şi cei aleşi ar fi înşelaţi, atât de apropiate vor fi cele două mişcări – lucrarea lui Dumnezeu cu cei chemaţi afară, şi apoi mişcările carismatice cu cei care nu au ieşit afară deplin. Ei aşteaptă Mirele, dar nu se pregătesc, nu se conformează Cuvântului lui Dumnezeu, nu se despart de tot ceea ce se petrece în modul tradiţional.

Deci, iubiţilor, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca să ne asigurăm că suntem în Cuvântul lui Dumnezeu iar Cuvântul lui Dumnezeu este în noi, că noi suntem în mesaj şi mesajul este în noi, că suntem în Hristos, iar Hristos este în noi nădejdea slavei; supuşi pe deplin Domnului, crezând Cuvântul Lui, şi numai Cuvântul Lui, prin care suntem sfinţiţi, conform Ioan 17.17 „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

Dumnezeul cerului să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Dacă vă putem fi de ajutor în vreun fel, cu literatură, sau în alt mod, daţi-ne de ştire. Dumnezeu să vă binecuvânteze în Numele sfânt al lui Isus! Amin.