Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Rezumat video – februarie 2007 / Ewald Frank

Sprache romänisch

Andere Sprachen
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Mă cunoaşteţi: sunt fratele Frank. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână minunat pe care ni l-a dăruit Domnul. Au venit mulţi oameni de peste tot din Europa, şi din diferite părţi ale pământului, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Tema noastră principala a fost revenirea lui Hristos, chemarea afară, pregătirea Bisericii Mirese, şi de asemenea, despre a crede numai ce, şi cum zice Scriptura.

Noi am subliniat chemarea şi însărcinarea acelora ce au fost o parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Încă de la început, Domnul Dumnezeu a vorbit personal prorocilor Lui. EL i-a cunoscut pe ei, iar ei L-au cunoscut pe El. El a dat însărcinări, i-a trimis pe aceia pe care i-a chemat şi i-a însărcinat, şi ei au fost o parte a planului măreţ al lui Dumnezeu, cu omenirea. Fie în Vechiul, fie în Noul Testament, Dumnezeu procedează la fel. În Vechiul Testament citim despre Moise, despre cum l-a chemat Domnul, despre cum i S-a arătat în rug Dumnezeul cerului, cum a fost însărcinat şi trimis. Apoi citim despre toţi ceilalţi proroci, ca Isaia – când Domnul Dumnezeu a spus „Pe cine să trimit?” În Ieremia citim că Dumnezeu l-a ales din pântecele mamei lui, şi l-a rânduit ca să fie proroc al neamurilor, şi Dumnezeu l-a trimis. Priviţi la toţi ceilalţi proroci care au primit o însărcinare divină, cu un scop divin, în ceea ce priveşte voia lui Dumnezeu, şi Împărăţia lui Dumnezeu.

Apoi mergem în Noul Testament: Ioan Botezătorul a fost un om trimis de Dumnezeu, făgăduit  în Vechiul Testament, în Isaia 40.3, Mal. 3.1. Tot timpul au existat trimişi. „Vă voi trimite pe prorocul Ilie...” este tot o făgăduinţă. „vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.” „Eu, Domnul Dumnezeu, voi trimite…” „voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea.” „Eu, Domnul Dumnezeu” – vorbea [Domnul] lui Isaia – „te trimit”. În Noul Testament, a fost chemat apostolul Pavel - de trei ori citim în capitolele din cartea Faptelor, despre chemarea şi însărcinarea lui. „Atunci El mi-a zis: Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” Şi, desigur, şi în Apoc. 1 citim în v. 1: „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan.” „Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan.” El, Domnul Dumnezeu Şi-a trimis îngerul, le-a făcut-o de cunoscut, iar Ioan a fost informat, ca proroc, ca să împărtăşească ceea ce i-a fost descoperit lui, cu toţi robii lui Dumnezeu din toată perioada bisericii nou testamentare. În Apoc. 22.16 citim: „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.” Încă de la începutul timpului, Domnul Dumnezeu a avut părtăşie cu slujitorii şi prorocii Săi, cu poporul Său. El s-a arătat, s-a descoperit în Vechiul şi în Noul Testament. Dar iubiţilor, dacă eu n-aş putea vorbi despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în vremea noastră, dacă nu v-aş putea spune astăzi despre însărcinarea primită de fratele Branham din partea Dumnezeului Atotputernic, n-aş avea mesajul acestui ceas; aş trăi în trecut. Dar noi trebuie să trăim în prezenţa lui Dumnezeu. Şi dacă suntem în prezenţa lui Dumnezeu, cunoaştem Cuvântul făgăduit pentru astăzi, avem parte de ceea ce lucrează Dumnezeu acum.

Întrebarea mea este următoarea: de ce toate personalităţile din vremea noastră trec peste însărcinarea pe care i-a dat-o Domnul lui William Branham în 1933, rostind aceste cuvinte: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis…” Amintiţi-vă cuvântul „trimis”. Toţi prorocii au fost trimişi. „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos.” Cine îndrăzneşte să treacă peste o asemenea însărcinare? Şi această însărcinare a fost confirmată în mod dumnezeiesc, de mii de ori. Eu l-am cunoscut personal pe fratele Branham, vreme de zece ani. Am fost în adunările lui din Europa şi din SUA. Eu am văzut cu ochii mei zilele timpurile descrise în Biblie. Am văzut repetându-se evenimentele din cartea Faptelor Apostolilor. Nu numai semne ci minuni; ci, William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu, cu adevăratul mesaj al Cuvântului original al lui Dumnezeu, pentru a ne aduce înapoi la învăţăturile apostolice, înapoi la timpurile descrise în Biblie, înapoi la început.

Pretutindeni în lume eu pun aceeaşi întrebare: de ce toate personalităţile carismatice trec pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu, pe lângă ceea ce a împlinit Dumnezeu, pe lângă ceea ce face Dumnezeu în vremea noastră? O spun cu toată sinceritatea: nu mă interesează ce face sau ce învaţă vreo biserică. Nu mă interesează deloc ce face vreun evanghelist, vreo personalitate TV, sau vreun carismatic. Mă interesează numai Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru vremea aceasta, şi vă cer în Numele Domnului să cercetaţi Scripturile, ca să găsiţi făgăduinţele. Vă rog, lăsaţi programele voastre proprii, şi recunoaşteţi marea însărcinare dată în vremea noastră, pentru aşezarea din nou a tuturor lucrurilor înaintea revenirii lui Hristos. Acesta este timpul chemării afară, timpul pregătirii, apoi se va împlini Mat. 25.10: „cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa.” Suntem noi gata? Ne pregătim noi? Ne dăm seama ce face Dumnezeu în vremea noastră, şi anume că el a dat o însărcinare? Iubiţilor, nu ajunge să vorbim numai despre semne şi minuni. Mulţi dintre cei ce pot mărturisi despre semne şi minuni, se vor întreba într-o zi de ce n-au recunoscut vremea, şi semnele vremurilor, pentru a se întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu.
Eu nu judec, ci vă iubesc, dar pentru că şi eu am primit o însărcinare divină, trebuie să vă spun: dacă faceţi parte din Biserica Dumnezeului Celui Viu, dintre cei întâi născuţi, vă veţi întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu, veţi asculta ce spune Duhul Bisericilor, şi veţi recunoaşte slujba pe care a dat-o Dumnezeu pentru vremea noastră.

Domnul să vă binecuvânteze, şi să fie cu voi! Scrieţi-ne, sunaţi-ne! Fiţi binecuvântaţi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.