Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Rezumat video – noiembrie 2006 / Ewald Frank

Język: rumuński
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din Centrul Internaţional de Misiune, din Krefeld – Germania. Aşa cum o facem în fiecare lună, privim în urmă la un sfârşit de săptămână cu adunări deosebire, la care au participat fraţi şi surori şi prieteni din întreaga Europă şi din diferite ţări de peste ocean. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru această ocazie de a împărtăşi scumpul Său Cuvânt cu locuitorii pământului. Cuvântul, adevărata evanghelie a lui Isus Hristos, trebuie predicat tuturor neamurilor şi apoi va veni sfârşitul.
Înţelegem că aceasta este o epocă profetică şi Dumnezeu Şi-a trimis robul şi prorocul Său, după cum este făgăduit în Vechiul Testament în Mal. 4 şi confirmat în Noul Testament în Mat. 17.11, Marcu 9.12. Şi din nou trebuie s-o spunem că numai cei ce au urechi de auzit vor primi ceea ce spune Duhul Bisericilor. Noi trebuie să subliniem ceea ce a spus Domnul nostru în Mat. 13: „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?” Chiar dacă Domnul vorbeşte foarte clar este nevoie de descoperire dumnezeiască pentru a înţelege corect Cuvântul lui Dumnezeu şi împlinirea făgăduinţelor date în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi trăim acum atât de aproape de revenirea lui Hristos, trebuie să fim readuşi în voia lui Dumnezeu conform Cuvântului lui Dumnezeu. Modelul biblic original, de la început, trebuie să fie acum temelia a ceea ce credem şi practicăm.
În Mat. 26.39 Domnul nostru s-a rugat: „nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” În Marcu 14.36 - „nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” Mergeţi în Luca 22.42 şi din nou, cum am încercat să spunem şi în trecut, nu este vorba numai despre a face ceva, ci de a face voia lui Dumnezeu conform Cuvântului lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit şi de aceea slujba lui a fost în voia lui Dumnezeu. Isus Hristos a fost Mântuitorul făgăduit, şi de aceea, de la naşterea Lui până la înălţare totul s-a petrecut în voia lui Dumnezeu conform Cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în Evrei 10 ni se spune că printr-o singură jertfă, care a fost conform voii lui Dumnezeu, noi suntem de asemenea sfinţiţi şi readuşi în voia lui Dumnezeu.
Noi înţelegem din sfintele Scripturi că slujba prorocului făgăduit să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului a fost în voia lui Dumnezeu, şi a avut scopul de a aduce Biserica lui Isus Hristos înapoi la starea la care a fost aceasta la început. Noi trebuie să înţelegem că toate slujbele din trupul lui Hristos sunt în conformitate cu Cuvântul, în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Pentru toate celelalte lucruri este loc în toate celelalte biserici, denominaţii şi religii, dar nu în Trupul lui Hristos, nu în Biserica Domnului nostru. El este Capul iar noi suntem Trupul, şi El aşează slujbele în Biserică conform Cuvântului şi voii Sale. De aceea slujba apostolului Petru, a lui Iacov şi Ioan, a apostolului Pavel a fost în voia lui Dumnezeu conform Cuvântul lui Dumnezeu în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Acest lucru trebuie să-l aplicăm şi slujbei fratelui Branham. Şi, eu merg un pas mai departe: dacă în timpul acesta există o slujbă pusă de Dumnezeu, aceasta trebuie să fie în voia lui Dumnezeu şi conform Cuvântului lui Dumnezeu. Nu mai este loc de tâlcuiri. Timpul acela a trecut. Noi intrăm în ultima fază dinaintea revenirii lui Hristos, şi mergem în restituirea totală, cu aceeaşi putere a lui Dumnezeu cum s-a manifestat la început.
Apoi înţelegem din sfintele Scripturi că nu există numai lucruri făgăduite, ci sunt şi profeţii. Făgăduinţele sunt pentru Biserică, sunt pentru Israel. Profeţiile sunt la general: de exemplu despre războaie, veşti de războaie, despre ce va avea loc înaintea revenirii Domnului nostru, şi chiar şi despre aceia care se ridică şi fac mari semne şi minuni ca sa-şi atragă ucenici – cum a spus Domnul nostru în Mat. 24.24: „Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” Deci, vedem şi împlinirea acestor lucruri. Şi de aceea trebuie să verificăm totul cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Ei fac mari semne şi minuni, prorocesc, scot draci, cum spune Domnul nostru în Matei 7 de la v. 21 – şi totuşi sunt hristoşi mincinoşi, unşi mincinoşi, proroci mincinoşi, dar fac semne şi minuni. Aceasta este încercarea noastră! Şi noi trebuie să punem la încercare fiecare  predicator, fiecare făcător de minuni. Trebuie să încercăm pe oricine predică, cu testul Cuvântului: predică ei aceeaşi evanghelie ca apostolul Petru, şi Pavel, şi ceilalţi de la început sau ei cred într-o trinitate, într-un botez trinitar…? Urmează ei învăţăturile apostolice, sau ei dau crezare la ceea ce se cheamă „crezul apostolic”. Iubiţilor, a venit vremea… a venit lumina prin Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, şi lumina este despărţită de întuneric. Dumnezeu ne-a trimis un proroc în acest timp de încurcătură, ca să ne aducă înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, iubiţilor, consider ca o mare prioritate faptul că l-am cunoscut pe fratele Branham timp de zece ani. De la prima adunare, din primele clipe, în 1955, am ştiut în inima mea că este un bărbat al lui Dumnezeu. Apoi desigur, cunoscând mai mult despre slujba lui, participând la adunările din SUA, vizitându-l acasă… iubiţilor, eu cred că Dumnezeul Atotputernic a rânduit ca eu să am o parte directă în răspândirea mesajului vremii sfârşitului – limpede ca cristalul, fără nici o răstălmăcire, fără a adăuga, fără a scoate din Cuvântul lui Dumnezeu, ci adevăratele învăţături biblice, ca să ne aducă înapoi în voia lui Dumnezeu. Iubiţilor, eu cred mesajul vremii de sfârşit 100%. Eu cred în slujba lui William Branham aşa cum cred în slujba lui Ioan Botezătorul şi a apostolului Pavel. Dar eu nu cred o singură răstălmăcire… niciuna – niciuna. Şi nu vreau s-o fac vreodată. Pentru mine numai Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Toate răstălmăcirile duc în rătăcire şi îndepărtează de adevăr. Dar Cuvântul lui Dumnezeu descoperit nouă, vestit de robul şi prorocul lui Dumnezeu, ne-a adus în voia lui Dumnezeu.
Dacă vă putem fi de ajutor, iubiţilor, oriunde aţi fi pe pământ, vă rog, faceţi-ne-o de cunoscut. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, până data viitoare! În Numele sfânt al lui Isus. Amin.