Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Rezumat video – octombrie 2006 / Ewald Frank

Język: rumuński

1. 1.

Treść
  1. 1.
  2. 1.Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank, din Centrul Internaţional de Misiune, din Krefeld – Germania. Observaţi că vocea mea nu este în cea mai bună stare… În acest ultim sfârşit de săptămână am avut adunări extraordinare. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost scump… am vorbit despre multe subiecte, şi desigur despre revenirea lui Hristos. Noi am privit la El ca Mire al nostru, şi ne-am referit la Matei 25, unde ni se spune: „Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare.” Cunoaşteţi cu toţii textele respective… Toate fecioarele şi-au luat candelele şi au ieşit să-L întâmpine pe Mire. Unele dintre ele şi-au luat numai candelele (lămpile), iar celelalte au luat şi ulei în vasele lor, pentru realimentare, ca să poată să ajungă la destinaţie, la venirea Mirelui. Noi am vorbit de multe ori despre aceasta. Şi mai ales în cadrul mesajului acestui ceas sunt mulţi care spun „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” M-am referit apoi şi la Matei 25.10 – „cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa.” Iubiţilor, am folosit câteva minute din predica noastră ca să vorbim despre Matei 25, despre lămpi, despre ulei, despre lumină, despre pregătirea noastră pentru a-L întâlni pe Mire atunci când va veni.

În vechime oamenii n-au avut curent electric, ci au avut lămpi ca aceasta. Vedeţi, uleiul este aici, fitilul este aici, şi conduce uleiul în sus, pentru ca lumina să poată fi văzută. Aceasta este o predică, în sine. Nu este suficient să fie doar ulei, ci trebuie să existe o legătură – o legătură – înainte ca lumină să se poată arăta. Iubiţilor, acesta este timpul nostru, în care să avem o legătură directă cu Dumnezeu, prin ungerea Duhului Sfânt, pentru ca descoperirea dată nouă în vremea aceasta să nu fie o temă de discuţii, ci să producă lumina. „…spre seară se va arăta lumina.” Iar fratele Branham, robul şi prorocul lui Dumnezeu, uns de Duhul Sfânt, a fost cel pe care Dumnezeu l-a folosit în vremea noastră, ca să ne arate adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu – adevărata descoperire a lui Isus Hristos.

Acum, dacă citiţi în Matei 12.20, acolo ni se spune: „Nu va frânge o trestie ruptă, şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.” Aceste cuvinte sunt pentru Mireasă, Mireasa dintre neamuri. Apoi ni se spune: „…nu va stinge un fitil care fumegă...” Dacă uleiul scade şi aproape că se termină, acest fitil va deveni din ce în ce mai mic, iar în cele din urmă nu va mai lumina. Şi atunci este momentul când avem nevoie de uleiul de rezervă, de rezervor, de vasul cu ulei ca să realimentăm, pentru că trebuie să umblăm în lumină. După ce alimentaţi din nou, puteţi aprinde flacăra, şi vedeţi iarăşi încotro vă îndreptaţi. Iubiţi fraţi şi surori, una este să repetăm că „…spre seară se va arăta lumina” şi altceva este să şi avem lumina, s-o deţinem. Una este să vorbim despre Mireasă, şi altceva este să facem parte din Mireasă. Una este să spunem: „Mirele vine”, dar altceva este să umblăm cu El, şi să vorbim cu El, să fim una cu El, căci suntem logodiţi cu El, şi să păşim prin credinţă ca să-L întâlnim.

Iubiţilor, ştim că Domnul va veni în curând, iar în Apoc. 19 ni se vorbeşte despre nunta Mielului. De 23 de ori este amintit Mielul în Apocalipsa. Iar aici, în Apoc. 19.7 este scris: „Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit.” Acesta este timpul pregătirii, al pregătirii pentru venirea Mirelui. Şi trebuie să spun că William Branham, prorocul făgăduit de Dumnezeu pentru timpul nostru a primit însărcinarea în 11 iunie 1933: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos.” Iar noi aşteptăm ca Hristos să revină ca Mire pentru Mireasă, iar apoi să ne ia la ospăţul de nuntă al Mielului. Mesajul acestui ceas are cel mai mare scop din istoria omenirii, şi este punctul culminant din planul de mântuire: să cheme afară, să adune laolaltă pe adevăraţii aleşi, care ascultă ce spune Duhul Bisericilor.

Ca să fiu sincer, de multe ori sunt foarte supărat din pricina multor neînţelegeri ale afirmaţiilor fratelui Branham, pentru că acestea au fost scoase din context, şi n-au fost duse înapoi la Scriptură. Iubiţilor, a sosit vremea să ducem totul înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai am scris broşura „Oamenii întreabă, iar Dumnezeu răspunde prin Cuvântul Său.” Voi n-aveţi nevoie de răspunsul meu, eu n-am nevoie de al vostru, dar cu siguranţă că noi avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, care se găseşte deja în Cuvântul Său. Nu este o descoperire specială dată prin fratele X sau Y, nu şi iarăşi nu. Tot ce are Dumnezeu de spus se află deja în Cuvântul Său.

Deci, să spunem din nou: nu este totul să iei lampa. Fecioarele neînţelepte şi-au luat lămpile, iar după aceea lămpile s-au stins, ulei n-a mai fost, n-a fost suficient pentru ca ele să ajungă până în clipa revenirii Mirelui, şi astfel a fost o dezamăgire. Fecioarele înţelepte au luat lămpile şi au luat ulei, iar când a sosit momentul, ele au realimentat lămpile cu ulei, şi lămpile lor au luminat, pentru ca ele să poată umbla în lumină. Să fim sinceri: noi avem nevoie de descoperirea Duhului Sfânt – adevărata lumină – dar avem nevoie de legătura ce vine din descoperire şi merge mai departe, pentru ca lumina să poată lumina. Aici este uleiul (fratele Frank indică spre lampă – n.tr.), aici sus este flacăra, iar între acestea este fitilul care face legătura.
Iubiţi fraţi şi surori, Dumnezeul cerului să fie cu voi. Aş dori să vă revăd, dacă nu pe pământ atunci în slavă. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele Sfânt al lui Isus. Amin.Treść 1 2