Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Domande presentate al fratello Ewald Frank Da predicatori di varie Nazioni