Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Domande presentate al fratello Ewald Frank Da predicatori di varie Nazioni