Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Predica de la Sibiu - Duminică, 15 aprilie 2006, 15.00 / Ewald Frank

Jezik rumunjski

Predica de la Sibiu - Duminică, 15 aprilie 2006, 15.00