Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Predica de la Sibiu - Duminică, 15 aprilie 2006, 15.00 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Predica de la Sibiu - Duminică, 15 aprilie 2006, 15.00