Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Rezumat video – august 2006 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky