Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 01 iulie 2006, 19.30 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 01 iulie 2006, 19.30