Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Rezumat video - aprilie 2006 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Rezumat video - aprilie 2006