Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 01 aprilie 2006, 19.30 / Ewald Frank

Lugha: Kiromania