Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 01 aprilie 2006, 19.30 / Ewald Frank

Jezik rumunjski