Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Epoca bisericii EFES / William Branham

Fiteny: Romaniana

Fitenimpirenena hafa