Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Sumar video - februarie 2006 / Ewald Frank

Jezik rumunjski

Sumar video - februarie 2006