Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Predica de la Krefeld - Duminică, 1 ianuarie 2006, ora 10 / Ewald Frank

Limba: roman