Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Уилям Бранхам - Изпратен от Бога пророк / Ewald Frank

През цялото време на земята изпратените мъже от Бог се получавали от Небето предоставено право и удостоверяване. В първоначалното християнство след възкресението на Изкупителя, изкупените хората продължиха служение, започналото от Христос. От времето на изливането на Светия Дух в деня на Петдесетница, апостолсккото благовестие бе съпроводено и потвърдено от Господото съдействие. Първоначалната църква във всички отношения през всичкия период на благодатта е валиден образец.