Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Уилям Бранхам - Изпратен от Бога пророк / Ewald Frank

През цялото време на земята изпратените мъже от Бог се получавали от Небето предоставено право и удостоверяване. В първоначалното християнство след възкресението на Изкупителя, изкупените хората продължиха служение, започналото от Христос. От времето на изливането на Светия Дух в деня на Петдесетница, апостолсккото благовестие бе съпроводено и потвърдено от Господото съдействие. Първоначалната църква във всички отношения през всичкия период на благодатта е валиден образец.