Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Sumar video - decembrie 2005 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Jiné jazyky