Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Sumar video - decembrie 2005 / Ewald Frank

Jezik rumunjski

Drugi jezici