Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 03 decembrie 2005, 19.30 / Ewald Frank

Limba: roman