Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 05 noiembrie 2005, 19.30 / Ewald Frank

Sprache romänisch

1. 1

Inhalt
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4[Se cântă: „…El schimbă totul…”; „Fiecare zi cu Isus este mai frumoasă decât cea de ieri…”; ] Laudă şi mulţumire Domnului. Aproape că nu am cuvinte care să exprime ceea ce am trăit noi. Mai ales, aşa cum a spus deja fratele Helmuth, în oraşul Recive unde oamenii s-au strâns ca să asculte Cuvântul Domnului. Mi-amintesc că în urmă cu 35 de ani în urmă fratele Helmuth Miskis era în Sao Paolo şi stătea printre ascultători, şi Domnul i-a vorbit şi i-a dăruit har, iar acum el poate fi folosit ca o unealtă aşa de binecuvântată în cea mai mare ţară din America de sud. Căile lui Dumnezeu sunt minunate. Numele Domnului să fie slăvit!

S-a amintit de asemenea că am fost în Lima. Acolo s-au adunat circa 800 de persoane. Am afişat nişte fotografii la intrare. Dumnezeu a dăruit har după har. În Buenos Aires am avut o experienţă tristă: un frate din Cordoba a condus mai mult de 800 de km ca să vină la adunare, şi el mi-a spus: „Frate Frank, îţi mai aminteşti când ai fost la noi în 1970, şi ne-ai vestit Cuvântul Domnului?” Apoi a urmat vestea tristă, şi anume că biserica penticostală în care am predicat atunci nu a primit Cuvântul. Numai câţiva oameni l-au primit. Şi cel mai trist lucru a fost atunci când acest frate mi-a spus: „Frate Frank, noi suntem întristaţi şi supăraţi: anul acesta, în duminica de Paşti, predicatorul acela penticostal şi-a dus întreaga biserică penticostală la biserica catolică, ca ei să poată asista la slujba de acolo.

Fraţi şi surori, cine ascultă Cuvântul lui Dumnezeu să-l primească şi să-l creadă, pentru că nu se ştie dacă va mai avea a doua şansă.

Apoi s-ar putea spune mai multe lucruri despre ceea ce făcut Dumnezeu. Fratele Helmuth a spus: Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp aleargă şi ajunge la toţi aceia care sunt rânduiţi pentru viaţa veşnică. Pentru că aşa este scris în Fapte 13:48 „Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică, au crezut.” Nu putem schimba acest lucru. Noi vestim Cuvântul, iar credinţa vine prin auzire – dar vestirea trebuie crezută. Omul trebuie să primească în interiorul său Cuvântul.

Aş dori de asemenea să vă salut pe toţi şi vă spun un bun venit. Cine este azi aici pentru prima dată? Vă rog să vă ridicaţi ca să vă putem vedea. Tinere: fii binevenit. Dumnezeu să te binecuvânteze! Aceasta să fie ziua ta. Amin. Frumos. Dumnezeu să te binecuvânteze! Iar dincoace sunt prietenii noştri. Dumnezeu să vă binecuvânteze în mijlocul nostru! Simţiţi-vă acasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Soră scumpă, fii binevenită. Dumnezeu să te binecuvânteze în mijlocul nostru! Primiţi Cuvântul Domnului, şi atunci binecuvântarea va veni peste voi.

Apoi avem aici un frate tânăr. Dumnezeu să te binecuvânteze în mijlocul nostru. Încă o soră, un frate. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!

Apoi avem aici un autocar întreg de fraţi şi surori din România. Vă rog să vă ridicaţi, toţi cei din România. O, astăzi ei s-au aşezat prin toată sala. O, este şi fratele Daniel. Iar fratele Ionuţ vă salută pe toţi. Fiţi binecuvântaţi în Numele Domnului. Simţiţi-vă bine în mijlocul nostru.

Simţiţi-vă liberi, şi ascultaţi Cuvântul Domnului cu bucurie. Primiţi-l, şi vă va fi descoperit.

Apoi avem salutări din partea fratelui Valstrem, Barilier, Graaf, Genton; apoi din Luanda, din Nairobi, din Johannesburg, din Cape Town, din toată Africa de Sud. A sunat şi fr. Nbje, fr. Muotika, fr. Ngonga. Primim telefoane de pretutindeni. Domnul binecuvântează din bogăţia harului Său.

Am înţeles cu toţii că trăim în vremea sfârşitului…

Frate Mueller, Dumnezeu să te binecuvânteze într-un mod deosebit. Mâine dimineaţă ne vei saluta. Noi suntem recunoscători pentru toţi fraţii, şi mai ales pentru toţi fraţii slujitori care se pot smeri sub mâna tare a lui Dumnezeu – care sunt suficient de smeriţi încât să dea dreptate lui Dumnezeu, fără să obiecteze, fără să insiste în punctul de vedere personal, ci să se subordoneze lui Dumnezeu şi să respecte rânduiala divină.

În prorocul Daniel 12:8 este scris: „Eu am auzit, dar n-am înţeles …” O mărturie minunată a unui proroc căruia i-a fost arătat în vedenii tot ce se va întâmpla, şi el spune după aceea „Eu am auzit, dar n-am înţeles … Şi am întrebat. (trad. germ.)” Este o mărturie minunată din partea unui proroc care a avut vedenii şi a văzut tot ce se va întâmpla în viitor. Şi totuşi el spune: „Eu am auzit, dar n-am înţeles … Şi am întrebat. (trad. germ.)” La fel este cu noi. Trebuie să recunoaştem cu toţii că în trecut nu am înţeles Cuvântul lui Dumnezeu, şi că Domnul a trebuit să ne deschidă înţelegerea pentru Scripturi. Şi El ne-a deschis-o. Fraţii noştri din Bruxelles şi din Paris, de pretutindeni, o pot mărturisi. Şi situaţia este la fel şi cu cei care predică şi cu cei care ascultă. Şi fiţi sinceri: noi toţi citeam Biblia şi eram de părere că am înţeles. Şi apoi a venit clipa când am observat că de fapt nu înţelegem. Şi în clipa aceea Dumnezeu ne-a putut vorbi prin Cuvântul Său şi ne-a deschis înţelegerea pentru Scripturi, pentru toată Scriptura.

Există trei aspecte – dacă am ales cuvântul potrivit: pe de o parte este latura evanghelistică, partea de învăţătură, şi partea profetică. În Cuvântul lui Dumnezeu avem aceste trei categorii. Şi Dumnezeu a pus în Biserică diferite slujbe ca să includă toate aspectele din planul de mântuire al Dumnezeului nostru, astfel ca informaţia divină să poată fi dată la vremea potrivită, de sus, întotdeauna din Cuvântul Său. Dar s-o mai spunem odată: totul trebuie să ne fie descoperit de Dumnezeu. Chiar şi ceea ce se întâmplă acum în lume… noi am auzit despre domnul Bush: când a fost întrebat despre catastrofele din New Orleans, el a răspuns: „Noi nu ne vom lăsa intimidaţi de evenimentele naturii. Noi vom merge mai departe pe calea noastră.” Da, aşa vorbeşte un om căruia lucrurile care se întâmplă nu-i spun nimic. Apoi urmează un pios mic dejun, o rugăciune evlavioasă… Nu se poate aşa! Dumnezeu doreşte să luăm seama la semnele vremii, pentru că este scris: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Şi fiţi sinceri, a fost vreodată chiar şi în timpul nostru prezent…? - şi eu vreau să mă întorc în urmă cu două generaţii - a fost vreodată în ultimii 50 de ani o astfel de stare cum este acum? O astfel de strâmtorare… oamenii nu mai au nici o orientare… Şi aşa este scris, că va fi strâmtorare, că vor fi cutremure, foamete, că vor veni timpuri scumpe (luxoase)… Timpurile devin din ce în ce mai scumpe. Totul este conform Scripturii. Şi într-o zi va sosi timpul când vom striga nu numai „Marantha”, ci „Vino repede, Doamne Isuse.”

Apoi cu toţii am auzit de marele cutremur din Pakistan. Eu am predicat acolo: am fost în Panja, chiar şi în India de nord, până la Sinegar, în Cashmir. Şi iată că Dumnezeu îi cheamă afară pe ai Lui. Dintre fraţii şi surorile noastre n-a fost vătămat nici unul. Da. Însă în general, dacă eu nu greşesc, mai mult de 70.000 de oameni nu mai sunt. Scriptura ne previne să luăm seama la semnele vremii.

Am auzit apoi că preşedintele Iranului vrea să şteargă Israelul de pe hartă. El de fapt a spus ceea ce gândeşte toată lumea musulmană. Da. El nu a făcut decât să spună ce gândesc toţi ceilalţi.

Apoi am auzit că Rusia are cea mai modernă armă, nu numai atomică, ci super atomică (o combinaţie de 25 de compoziţii explozive). Rusia doreşte să se unifice în acest program cu Iranul şi cu alte ţări, ca să fie mai puternici. Şi dacă mergem la Scriptură… Am tratat pe scurt aceste teme în ultima circulară. Fraţi şi surori, nu vom insista prea mult pe aceasta, însă aceste lucruri trebuie amintite, şi anume că toate lucrurile ajung acum la sfârşit… toate desfăşurările din toate domeniile, şi mai ales din cel religios. Şi sper că nimeni nu se va supăra pe mine, dar trebuie să vă închipuiţi ce s-a întâmplat cu evreii… iar vizita papei la Köln a fost cea de-a doua din toată istoria bisericii romane şi a iudaismului. A fost a doua oară când un papă vizitează o sinagogă. Apoi o evreică a fugit la maşina papei şi a sărutat geamul papamobilului. Şi acum numai ca să închei tema asta: puteţi citi pe Internet: în anul 1138 a existat un om care a prorocit că vor mai fi 103 papi, iar ultimul va fi al 266-lea. Puteţi obţine informaţia asta de pe internet. Îl rog acum pe fratele Erich Schmitt să aducă tabloul acela, cea mai nouă listă a tuturor papilor. Iar actualul papă se află şi el pe acest tablou. Iată lista publicată oficial de către Vatican: 265 de papi, iar Benedict este inclus aici la nr. 265. Şi a mai rămas numai o singură rubrică, jos în dreapta. Iar când vine acesta, noi nu mai suntem aici. Când vine acesta, noi nu mai suntem aici!

Fraţi şi surori, trebuie să vă închipuiţi lucrul acesta: lista este publicată oficial de la Vatican. Este proaspătă, aproape că miroase a cerneală tipografică. Noi am primit-o recent. Deci, duşmanul îşi cunoaşte programul său, dar nu-l cunoaşte pe al lui Dumnezeu. Acest lucru este rânduit pentru noi. Iar nouă Dumnezeu ne dăruieşte o privire atotcuprinzătoare, şi vedem ce se întâmplă şi cum se împlineşte prorocia biblică înaintea ochilor noştri.

Acum trecem repede la un subiect foarte important. Să citim mai întâi Mat. 11:25: „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!”” Daţi-mi voie să spun aici: trebuie să citim şi ce este scris mai înainte. Trebuie să ştim despre ce este vorba de fapt, pentru că Domnul n-a spus aceste lucruri la voia întâmplării! El a spus-o după ce a vorbit despre lucrurile petrecute în vremea aceea prin slujba lui Ioan Botezătorul, şi a dovedit că acesta era omul trimis de Dumnezeu. Trebuie să citim tot capitolul din Mat. 11 ca să vedem legătura şi să ne fie descoperit. Citesc Mat. 11:4-5: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi: Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.” O dovadă că această slujbă trimisă de Dumnezeu şi care a avut loc prin prorocul făgăduit de Dumnezeu … apoi urmează o prezentare de ansamblu, şi numai după această analiză completă Domnul nostru strigă: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.” Mai întâi este introducerea în planul de mântuire al lui Dumnezeu, în împlinirea Scripturii, şi după aceea se pune accentul pe „ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.” Unde este „Aleluia” al vostru? Unde este „Amin”-ul vostru? În vremea noastră este altfel? Nu! Este la fel.

Inhalt 1 2 3 4