Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Predica de la Krefeld, Sâmbătă, 30 aprilie 2016, ora 19:30 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Iné jazyky

Download Audio MP3 - Krefeld - April 30, 2016 19:30

Watch Video - Krefeld - April 30, 2016 19:30