Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Predica de la Krefeld, Sâmbătă, 2 aprilie 2016, ora 19:30 / Ewald Frank

Jezik rumunjski

Drugi jezici

Download Audio MP3 - Krefeld - April 03, 2016 10:00