Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Predica de la Krefeld, Sâmbătă, 2 aprilie 2016, ora 19:30 / Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Iné jazyky

Audio - Krefeld » April 03, 2016 10:00