Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Крефельд, 5.12.1999 / Ewald Frank

Jezik ruski