Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Крефельд, 2.10.1999 / Ewald Frank

Jazyk: rusky