Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Крефельд, 2.5.1999 / Ewald Frank

Jazyk: rusky