Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Oběžný dopis - Jaro 2005 / Ewald Frank

1. Volání k probuzení
Všechny Vás srdečně zdravím moji milovaní bratři a sestry v drahém jménu Ježíše Krista našeho Pána tou ožehavou otázkou z Iz.21:11:

„Strážný, kolik hodin v noci je? Strážný, kolik hodin v noci je?“ (Kral. Bible: „Strážný, co se stalo v noci?…“).

Praví Boží služebníci jsou mezi lidem Božím ustaveni jako strážní (Ez.3:17). Podle Mat.25 je volání k probuzení o půlnoci obzvláště rozhodující. Nejprve všecky panny usnuly, ale „o půlnoci nastal křik: Aj, ženich jde, vyjděte mu naproti!“ Noc již pokročila, ten veliký den se přiblížil (Řím.13:12). Čas večera, ve kterém nastalo světlo, je za námi, půlnoční hodina je tady. Každému kázání, každému okružnímu dopisu musí být rozuměno jako volání k probuzení, přijato a prožito. Poslední zvěst se musí rozléhat tak mocně jako troubení pozounu a ten tón musí být jasný (1.Kor.14:8). Nikdo se nesmí po probuzení otočit na druhý bok a dále spát. Všichni si musí vyčistit své lampy, aby přijaté osvícení mohlo jako světlo jasně zářit. Ty moudré panny plní své džbány olejem Ducha, aby vystačil až do příchodu Ženicha.

Starý rok je sotva za námi a nový již o pěkný kousek pokročil. V království Božím jsou dobré zprávy. Ještě nikdy jsme neslyšeli tak mnohá svědectví o nadpřirozeném působení Božím. Mnohým bylo pomoženo doslovným zvěstováním najít rovnováhu v poznání Pravdy a učení. Poslušnost víry působená Duchem Božím, je všude stále více a více viditelná.

Poslední zvěst zaznívá zcela pravdivě až do posledních končin Země a ti, kteří věří tak, jak Písmo praví, očekávají na mocné Boží působení, na plné obnovení a své dokonání ke dni Ježíše Krista (Fil.1:10-11).

Události v této poslední a vážné době sledujeme zcela střízlivě z biblického hlediska.

V tomto Okružním dopise se budeme zabývat třemi aktuálními událostmi:

1. 26. prosincem 2004, kdy došlo k podmořskému zemětřesení v jihovýchodní Asii a zvedlo zátopovou vlnu, která způsobila obrovskou spoušť a statisíce přišly o život.

2. Šedesátým výročím osvobození Židů, kteří přežili v Osvětimi 27. ledna 2005, které bylo v Izraeli, v Německu a v Osvětimi s velikou vážností připomenuto minutou ticha.

Knihou papeže Jana Pavla II. „Vzpomínky a identita – rozhovory mezi tisíciletími“, která byla vydána 23. února.

Conţinut 1 2 3 4 5