Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Interview with missionary Ewald Frank in radio PEFM, South Africa - 18. 11. 2013

Listen to Interview with missionary Ewald Frank on Monday 18th of November 2013.

English:
CLICK HERE TO HEAR INTERVIEW

Slovak: