Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, July 02, 2011 19:15

Ewald Frank

Език: Чешки

Loading the player ...
Sermons support text
Италиански Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Чешки Гледайте Изтегли