Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Zurich » January 27, 2019 14:00

Miesto: Zurich - Volkshaus - Weisser Saal, Helvetiaplatz, Switzerland

Live Übertragung Audio – Deutsch

Live Übertragung Audio – FrenchLive Übertragung Video – Deutschhttp://www.freie-volksmission.com/de/


Kázania z tohoto zhromaždenia

Toto zhromaždenie ešte nebolo.


Nasledujúce zhromaždenia

Predchádzajúce zhromaždenia