Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Kázania z tohoto zhromaždenia

Toto zhromaždenie ešte nebolo.


Nasledujúce zhromaždenia

Predchádzajúce zhromaždenia