Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Kázania z tohoto zhromaždenia


Nasledujúce zhromaždenia

Predchádzajúce zhromaždenia