Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Most » November 12, 2017 09:45

Miesto: Most - Sbor Most, Rudolf Kryndler, Pod Kurty 3184, Czech Republic