Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bratislava » November 01, 2017 17:30

Miesto: Bratislava - Dom kultúry Istrochem, Nobelova 32, 83605, Slovakia