Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Trnava » August 26, 2017 16:00

Miesto: Trnava - Slobodná ľudova misia, I.Krasku 18, 91705, Slovakia