Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Bratislava » June 28, 2017 17:30

Mjesto Bratislava - Dom kultúry Istrochem, Nobelova 32, 83605, Slovakia
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci