Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Trnava » April 29, 2017 16:00

Místo: Trnava - Slobodná ľudova misia, I.Krasku 18, 91705, Slovakia

Příští shromáždění