Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bratislava » April 23, 2017 09:30

Místo: Bratislava - Dom kultúry Istrochem, Nobelova 32, 83605, Slovakia

Příští shromáždění