Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Mahubiri kutokea ku iyi makutano:


Makutano ya wakati ujao

Makutano ya siku iyi, upia