Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Praha » March 20, 2016 10:00

Miesto: Praha - Misijní centrum Praha, Doubecká 556, 19800, Czech Republic