Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Trnava » November 28, 2015 16:00

Mjesto Trnava - Slobodná ľudova misia, I.Krasku 18, 91705, Slovakia

Budući sastanci