Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Praha » April 12, 2015 10:00

Místo: Praha - Misijní centrum Praha, Doubecká 556, 19800, Czech Republic