Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Haifa » May 03, 2005 19:30

Mahali: Haifa - Israel, Israel
Mahubiri kutokea ku iyi makutano: